Natland Real Estate na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: Lipenecký park
Architekt (společnost): Architektonický Ateliér Hlaváček A Partner s.r.o.
Místo: Lipence, Praha 5
Realizace (rok): 2018–2020

Krátká charakteristika:
Moderní středně velký rezidenční projekt v překrásném přírodním prostředí Prahy – Lipenců nabídl atraktivní nové byty a komfortní řadové rodinné domky uprostřed zeleně a všech sportovních možností, které tato lokalita nabízí.
Malebnost území je přirozeně dána jeho polohou na břehu Beroun- ky v nejjižnějším výběžku Prahy.
Spolu se sousedními pražskými čtvrtěmi Zbraslaví, Radotínem a Černošicemi tvoří Lipence oázu plného, zdravého života a stále vyhledávanější protipól každodenního stresu velkoměsta.
Přesto, že celkový ráz Lipenců maximálně navozuje harmonickou a přátelskou atmosféru venkova, bohatá infrastruktura stávající obce umožňuje všem obyvatelům absolutní komfort příjemného života.

 


Název projektu: Lysolajský dvůr
Architekt (společnost): Atelier SAEM s.r.o.
Místo: Praha 6 – Lysolaje
Realizace (rok): 2021–2022

Krátká charakteristika:
Pozoruhodný komorní víceúčelový bytový soubor v atraktivní a malebné městské části Praha–Lysolaje.
Samotná stavba se bude nacházet v přírodním parku Šárka–Lysolaje a bude zasazena do prostoru bývalého hospodářského dvora v srdci městské části.
Svým architektonickým a urbanistickým pojetím vychází celý projekt z řešení bývalé usedlosti a s respektem k historickým souvislostem citlivě doplňuje stávající harmonickou zástavbu vesnického typu.
Na místě bývalého dvora (ve vnitrobloku) vznikne přístupný park, jehož středem bude meandrovat otevřené koryto Lysolajského potoka. Nedílnou součástí bude i dětské hřiště, které podpoří novou přívětivou a relaxační atmosféru centra obce.