Národní hřebčín Kladruby nad Labem/video – Cena Opera Historica Pardubického kraje

Rozsáhlý areál hřebčína se rozkládá na území tří katastrálních území: Kladruby nad Labem, Selmice a Hlavečník. Kladrubský hřebčín je dnes nejstarším kontinuálně existujícím hřebčínem na světě. Byl založen v roce 1579 pro chov ceremoniálních kočárových koní pro potřeby císařského dvora, jejichž chov zůstává i dnes hlavním posláním hřebčína. Areál zámku s rozlehlou plochou cvičiště obklopují budovy stájí, sýpek, obytných budov, budovy zámku a kostela. Jižně od zámku se rozkládají pastviny a cvičiště, areál dvora Josefov a odchovna. Západně od zámku je alej, pastviny a dvůr Františkov. Jižně od aleje je areál budov s parkem v lokalitě Mošnice. Ke dvoru Františkov náleží také soubor budov v obci Selmice, které tvoří funkční součást dvora. V letech 2014–2015 bylo regenerováno celkem 17 objektů, stáje, zámek, kostel, kaple, vodárenská věž a kočárovna, hříbárna, stáje a lesovna a restaurovány byly sochy i plastiky.

Cena Opera Historica Pardubického kraje. Cenu udělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek řediteli Hřebčína Jiřímu Machkovi. Cenu přebrala také architektonická kancelář Obermeyer Helika, kterou zastupoval generální ředitel Jiří Fousek.