Náhrobky manželů Hoffmannových

1903, 1906, Josef Hoffmann 

Hřbitov, Brtnice 

Známý vídeňský architekt Josef Hoffmann a proponent vídeňské secese a nastupující moderny se narodil v roce 1870 v Brtnici u Jihlavy, kde jeho rodina po generace žila. V obci působil Josef Hoffmann starší dlouhá léta jako starosta a dodnes se v obci dochoval velkorysý rodinný dům, který byl před časem také podle Hoffmanových původních návrhů obnoven a je využíván jako knihovna a expozice. Náhrobek otce a matky byl vybudován v roce 1906, tedy již v době Hoffmanova rakouského úspěchu a rok po dokončení jeho zásadní realizace sanatoria v Purkersdorfu. Oba shodné náhrobky vynikají hmotou, prostotou a pádností tvaru společně s úsporným ornamentálním detailem a typickým v kameni provedeným nápisem. Malý hřbitov náhrobky naplňují nadčasovou vážností a důstojností.