Nádraží Cheb

náměstí Dr. Milady Horákové, Cheb

Josef Danda

1956 – 1962   

Projekt pro stavbu nového železničního nádraží v Chebu připravil v roce 1956 Ing. arch. Josef Danda ze Státního ústavu dopravního projektování v Praze (SÚDOP), který se v poválečném Československu specializoval na dopravní stavby (je autorem pozdně funkcionalistických nádraží v Pardubicích, Klatovech, Lovosicích, Třinci). Projekt na hlavní výpravní budovu vypracoval Ing. Vlček a Ing. Kotas v prosinci 1959. Objekt, který je konstrukčně řešen jako monolitický železobetonový skelet s cihelnými glazovanými pásky, vystupuje v centrální části jako vertikální dominanta jinak horizontální stanice. Na umělecké výzdobě se podíleli celorepublikově uznávaní umělci, v hale byly osazeny mimo jiné mozaiky s kosmickými náměty od Jaroslava Moravce.