Muzeum východních Čech v Hradci Králové/video – Cena Opera Historica Královéhradeckého kraje

Významná stavba počátku české moderny byla realizovaná podle návrhu Jana Kotěry v letech 1909–1912. Pozoruhodné jsou i interiéry včetně mobiliáře. Stavba je považována za jeden z mezníků moderní české architektury, jež vynikajícím způsobem slučuje progresivní výtvarné pojetí hmotové a prostorové skladby s dokonalým řešením vnitřního prostoru. Poslední fází výstavby muzea byla předsazená venkovní kašna, rovněž podle návrhu Jana Kotěry. Po rozsáhlé vnitřní rekonstrukci v letech 1999–2002 se uskutečnila v letech 2018–2019 obnova vnější fasády, oprava a nátěry oken, kompletní výmalba vnitřních prostor, plochy před budovou a další práce, které vrátily objekt do původního stavu. Zrestaurována byla také kašna z roku 1934. Důkladnou obnovou prošly rovněž dvě sedmimetrové sochy v průčelí muzea od Stanislava Suchardy. V podzemním podlaží vznikly nové výstavní prostory.

Cena Opera Historica Královéhradeckého kraje. Cenu udělil hejtman Jiří Štěpán řediteli muzea Petru Grulichovi, společnosti Chládek & Tintěra, kterou zastupoval ředitel divize Jan Zavrtálek v konsorciu s GEMA Art GROUP, za kterou Cenu převzal výkonný ředitel Zdeněk Fučík.