Multifunkční aula „Gong“/video – Cena Opera Historica Moravskoslezského kraje

Historie Vítkovických železáren sahá až do roku 1828, kdy je založil olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský. Celý areál byl jedinečný v tom, že přímo na místě se v dole Hlubina těžilo uhlí, koksovalo se a poté využívalo v přilehlých pecích pro tavbu rudy v železo. Jednou z dominant areálu je i bývalý plynojem na jímání vysokopecního plynu z roku 1924, jenž byl přestavěn na multifunkční aulu Gong. Obnova objektu proběhla v letech 2009–2012, kdy z mohutné válcovité stavby architekt Josef Pleskot učinil středobod nového pojetí areálu. Pohyblivou část, tzv. zvon, který stoupal a klesal podle množství plynu, nechal vyzvednout do nejvyšší polohy a dovnitř vestavěl nezávislou konstrukci se sálem pro 1527 osob. Pohledový beton, sklo, ocel i přiznané rozvody sítí vytváří v interiéru specifickou atmosféru, doplněnou původními prvky. Původní ocelová hmota se otevírá jen několika novými prosklenými otvory.

Cena Opera Historica Moravskoslezského kraje. Cenu udělil 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo Spolku pro oblast Dolních Vítkovic, kterou zastupoval Rodan Broskevič a architektonické kanceláři AP ateliér, kterou zastupoval hlavní architekt Josef Pleskot.