METROPROJEKT Praha na výstavě Prague: Next

METROPROJEKT – to není jen pražské metro, i když je to nepochybně stavba, díky které naše společnost vznikla, na které se rozvinula a která založila její věhlas. Při práci na projektech metra jsme však získali něco ještě důležitějšího, nežli jen uznání laické i odborné veřejnosti – zkušenosti. S obtížemi by se u nás hledala technicky náročnější a organizačně komplikovanější stavba, než je podzemní dráha ve městě s tak bohatou historií a složitou geologií, jakým Praha bezesporu je. Proto nás nyní nezaskočí požadavky jakkoli neobvyklé. Naopak, jsme rádi, když můžeme svým zákazníkům znovu a znovu prokazovat, že čím jsou náročnější, tím kvalitnější projekt obdrží.

Doufáme, že i Vy – pokud dosud mezi naše zákazníky nepatříte – se brzy budete moci o pravdivosti těchto slov přesvědčit.

 

Krátká charakteristika: V architektonicky zajímavém prostoru pražských Holešovic vznikla nová administrativní budova – společné dílo architektonického studia LOXIA a společnosti METROPROJEKT Praha. Do nové budovy na roh ulic Argentinská a Plynární se v srpnu nastěhovala společnost Metroprojekt. Budova, na kterou si sám Metroprojekt vypracoval prováděcí dokumentaci, slibuje, že ve všech směrech obohatí Prahu o objekt, který by neměl zůstat stranou zájmu odborné i laické veřejnosti. Holešovice jsou již od období první republiky místem s nesporným geniem loci. Jako takové je inspirativní pro architekty a investory a zároveň od nich vyžaduje citlivý přístup, aby tato lokalita neztratila nic ze své přitažlivosti a neopakovatelné atmosféry. Budova je koncipována tak, aby vyhověla požadavkům certifikace LEED, která hodnotí šetrnost budovy k životnímu prostředí. V rámci projektu se tvůrci rozhodli pro několik pozoruhodných a energeticky úsporných technických řešení.

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost Metroprojekt svůj projekt Argentinská office building

Markéta Jiroušková, redaktorka AW