Městské divadlo v Mostě

Mostecké divadlo je reprezentativní budovou z oblasti kultury byla stavba projektovaná a budovaná v letech 1979 – 1985 Ivo Klimešem, jehož projekt vyhrál soutěž už v roce 1967. Objekt divadla představoval a dodnes představuje jednu z nejlepších ukázek architektury osmdesátých let v tehdejším Československu. Tato stavba měla vysokou prioritu a byla sledovanou státní stavbou. Architekt Ivo Klimeš mohl požadovat materiály a postupy tehdy ne obecně dostupné1. Konstrukce divadla je z části ocelový skelet, konkrétně hlediště a část jeviště a z části železobetonový, šatny a obslužné prostory. Díky této možnosti je vstupní foyer  a prostor předsálí tak vzdušný. Balkony mohly být předsunuty díky vysoké nosnosti oceli a tak celý prostor předsálí je nejen vzdušný ale i výrazně členěný. Díky této ocelové konstrukci je kamenný obklad na lištách a dilatuje. Vnitřní prostory jsou svým způsobem také jedinečné, protože autor usiloval o trochu jiné pojetí řešení proscénia, které se spouští a otevírá zcela jinak než u klasických divadel. Architekt sledoval tendenci, která se už od šedesátých let snažila co nejvíce otevřít divadelní prostor. Ivo Klimeš spolupracoval dlouhodobě s vynikajícími umělci, proto se také mostecké divadlo může pochlubit výbornými ukázkami umělecké tvorby např. Vladimíra Janouška nebo skláře René Roubíčka.  Venkovní skladba hmot má velmi strukturovaný charakter. Fasáda je z kamene, který měl být měkký a teplý. Byl vybrán a dovezen z Istrie. Petr Kratochvíl konstatoval blízkost jeho tvorby k pozdnímu dílu Alvara Aalta.