Švýcarská účast na Architecture Week Praha 2014, Markus-Alexander Antonietti

Dovolte mi, abych se několika slovy zmínil o švýcarské účasti na Architecture Week Praha 2014.

 

Vývoj švýcarské architektury nelze popsat jen lineárně, stejně jako není možné předpokládat, že by se vyznačovala homogenními národními znaky. Spíš je ji možné chápat jako sled nebo sdílení „momentů“, jež často odpovídají kulturní tradici spojené úzce se zeměpisnou či jazykovou oblastí.

Nejnovější úspěchy na poli soudobé architektury ze Švýcarska, které byly zaznamenány a o nichž se mluví ve světě, jsou považovány za současné nejdůležitější kulturní výsledky naší země. Lze oprávněně tvrdit, že budovy navržené švýcarskými architekty se staly nejviditelnějším a velmi uznávaným exportem této malé alpské konfederace. „Swiss Made“ se zavedla jako dobře rozpoznatelná značka světové architektury. Po úspěších italsko-švýcarských architektů na čele s Luigi Snozzim a Mariou Bottem v 70. a 80. letech nastoupili v posledních patnácti letech mezinárodně uznávané „super“ hvězdy jako Jacques Herzog a Pierre De Meuron, Bernard Tschumi a Peter Zumthor. V jejich stopách se v posledních letech vydala další mladá a mezinárodně uznávaná generace architektů.

Pražský Architecture Week pokračuje od roku 2007 v představování projektů architektů mezinárodního věhlasu nejširšímu publiku. Je mi potěšením podpořit osmý ročník této přehlídky a představit jednoho z nejuznávanějších švýcarských architektů současnosti Tilo Herlacha z kanceláře HHF Architects, kterou roku 2003 založil spolu se Simonem Hartmannem a Simonem Frommenwilerem. Kancelář zrealizovala od té doby celou řadu projektů ve Švýcarsku, Německu, Číně, Francii, Mexiku a USA. Rozsah jejích prací se pohybuje od rozsáhlých staveb až k urbanismu, veřejným stavbám a návrhům interiérů a hlavních plánů.

Od samého začátku vyhledávala kancelář HHF spolupráci s dalšími architekty a umělci s cílem rozšířit pohled na vlastní projekty a obohatit je o konkrétní a kvalitní návrhy.

Švýcarsko nabízí jedinečnou koncentraci umění, designu a kvalitní architektury: výstava Architecture Week Praha dokazuje, že současnost se může ideálně srovnat s tradicí

Markus-Alexander Antonietti, Velvyslanec

 

 

                              

Velvyslanectví Švýcarské konfederace

Pevnostní 588/7, Praha 6

Česká republika

www.eda.admin.ch/prag

 

Zdroj: redakce AW 2014