Luc Schuiten: Architektura Valonska a Bruselu

Pascale Delcomminette – Administratrice générale Wallonie-Bruxelles International

Ve Federaci Valonsko-Brusel (FWB) vyrůstá architektura s výrazným potenciálem, architekti využívají nejrůznějších postupů, v nichž se propojuje technická vynalézavost a kreativita s vysoce vyvinutým smyslem pro začlenění do daného prostředí. Těmito vlastnostmi se vyznačují jak malé zastavěné plochy, tak i rozsáhlejší prostory.

Ve Valonsku a v Bruselu, jež věnují architektuře mimořádnou pozornost, vyrůstají kanceláře, obchodní plochy, technologické parky, centra výzkumu a vývoje, nádraží, mosty, letiště… a pochopitelně muzea, divadla, bytové domy, sportovní areály, školy i jesle. Několik takových staveb bylo odměněno prestižním architektonickým oceněním.

Kromě architektů, kteří již mají v belgické architektuře své pevné místo, se v posledních deseti letech začíná ve Valonsku a v Bruselu objevovat velice bohatá a novátorská architektonická produkce a vznikají nové kanceláře mladých architektů. A v tomto kontextu mají důležitou úlohu orgány veřejné moci. Jsou odpovědné za politické řízení architektury a urbanismu. Během těchto posledních deseti let se veřejné zakázky zaměřily na odvážné a jednoznačně současné projekty.

Architekti Valonska a Bruselu se mohou pyšnit velkou dávkou talentu a kreativity. Pro jejich podporu na mezinárodním poli byla v roce 2010 založena agentura Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA – www.wbarchitectures.be), pobočka organizace Wallonie-Bruxelles International (WBI) a ministerstva valonsko-bruselské federace. WBA také úzce spolupracuje s belgickými regionálními agenturami zahraničního obchodu: s Valonskou agenturou pro vývoz a zahraniční investice (AWEX) a HYPERLINK „http://www.bruxelles-export.be“ Bruxelles Invest&Export.

WBA na mezinárodní scéně podporuje propagaci a ekonomický rozvoj architektů Valonska a Bruselu. Jejím posláním je šířit v zahraničí know-how bruselských a valonských architektů a pomáhat jim při nezbytných krocích jejich aktivit v zahraničí.

Otevřít se zahraničnímu trhu je v podstatě nutností. Platí to zejména pro odvětví architektury, jež patří zároveň do sféry klasické i kulturní ekonomiky.

Tento rok se WBA účastní výstavy Architecture Week, jež se po několika letech vrací doprostor Mánesu a kde se představí Zelené město roku 2100 Luca Schuitena.

Zelené město, to je příroda, která opět nabývá svého práva existence v městském prostoru. Bruselský architekt vizionář Luc Schuiten vytváří ve svých představách nová místa pro život na základě pozorování ucelených ekosystémů. Z různých futuristických perspektiv, vyvíjejících se včase, postupně roste konzistentní imaginární a poetický svět.

Luc Schuiten přichází srůznorodými možnostmi řešení hromadné i individuální dopravy budoucnosti, pro bydlení nabízí okamžitě realizovatelné tvary inspirující se živou přírodou, zabývá se budoucností Lyonu, Bruselu a Sao-Paola v horizontu roku 2100. Tyto vize pozitivní budoucnosti vznikají jako součást nového vztahu mezi člověkem a jeho přirozeným prostředím.

ATELIER D’ARCHITECTURE SCHUITEN

Avenue Huart Hamoir 83a

1030 Bruxelles, Belgique

+32 02 242 93 61

luc@schuiten.be

www.citevegetale.net

Pascale Delcomminette

Administratrice générale Wallonie-Bruxelles International

Zastoupení Valonsko-Brusel / Representation of Wallonia – Brussels

Myslíkova 31

110 00 Praha 1

Česká republika / Czech Republic

Tel.: +420 224 934574

E-mail: bureau@walbru.cz

www.wbri.be

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016