Loxia na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: Folimanka – Volnočasový areál pod Nuselským mostem
Architekt: LOXIA a.s.
Místo: pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového města
Realizace (rok): léto 2020

Krátká charakteristika:
Folimanka v průběhu historie měnila svoji podobu. Původně se zde nacházela rozlehlá vinice a zahrady s ovocným sadem. Přeměna na park proběhla v 70. letech 20. století. V roce 2007 pak v parku došlo k rozsáhlým rekonstrukcím, ale na východní části parku a hliněný „plácek“ pod Nuselským mostem s rozlohou cca 5 000 m2 se pozapomnělo.
Tento projekt má za cíl přeměnu v kvalitní veřejný prostor, který bude nabízet řadu aktivit a stane se místem, kde budou zejména Pražané z blízkého okolí rádi trávit svůj volný čas.
Jedním z hlavních prvků volnočasového areálu je víceúčelová plocha v podobě velkého modrého oválu. Jde o částečně zapuštěný „bazén“ z probarveného betonu. Během teplých letních měsíců bude tento ovál sloužit jako zábavná sportovní, rekreační nebo i taneční plocha s interaktivními prvky pro děti. Během chladnějších zimních měsíců se pak ovál promění na kluziště pro veřejné bruslení. Chladicí technologie kluziště bude mobilní a bude instalovaná pouze na zimu.
Architekti do návrhu zakomponovali také cvičební plochu z umělé trávy určenou především pro jógu a další formy cvičení. Plocha je obklopena betonovým prstencem, na kterém se nachází několik stolů na ping-pong a opodál stojí i veřejná knihovnička. Nedaleko je pak umístěna kruhová plocha s vodní pumpou vytvářející interaktivní vodní prvek určený převážně pro děti a přinášející příjemné osvěžení v horkých letních měsících.
A nechybí ani nové zázemí v podobě kiosku, půjčovny bruslí, veřejných toalet, uzamykatelných šatních skříněk a nových míst určených pro grilování.
Projekt doplňují nové stromy a komplexní sadové úpravy, které zabrání erozi stráně pod Nuselským mostem.

 

Název projektu: Lázeňské území v Praze Hájích u přehrady
Architekt: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. ve spolupráci s PENTA PROJEKT s r.o.
Místo: Praha 11 Háje – na pozemcích přilehlých severně k ulici Výstavní o celkové rozloze cca 30 ha
Realizace (rok): V přípravě

Krátká charakteristika:
Hlavním cílem projektu je vybudování veřejně přístupného lázeňského území v krásném, krajinářsky pojatém parku. Součástí parku budou i veřejně přístupná sportoviště, včetně krytého bazénu, koupaliště a přírodními vodními plochami.
K lázním patří i služby, kolonáda a citlivě volně rozmístěné lázeňské domy se zelenými střechami. Parkování pod zemí.
Cílem koncepce je vytvořit citlivý přechod mezi zastavěnou částí města a přírodním rekreačním územím u přehrady. Takovéto využití zjednoduší a zkultivuje přístup obyvatel do dnes neudržovaného a místy dokonce nebezpečného prostoru a tím se podaří celou neupravenou oblast skutečně komplexně revitalizovat a vytvořit hodnotu pro další generace Pražanů.
V celém projektu je silně akcentována myšlenka udržitelnosti a ekologie. Projekt je navržen jako „smart“ a bude pomocí inteligentních technologií i řízen. Záměrem je využít ekologické stavební materiály a mnohé z nich i recyklované. Všechny budovy koncipovat maximálně energeticky úsporně s rekuperací tepla a využívat principy pasivních, nízkoemisních a soběstačných technologií včetně fotovoltaiky a dalších šetrných zdrojů energie.
Samozřejmostí budou zelené střechy, eliminace heat-island efektů a důraz na šetrné hospodaření s dešťovou vodou, její plné zadržování v krajině. Voda bude jímána a zpětně využívána jednak na zálivku, ale také jako tzv. šedá voda.
Území bude dostupné veřejnou dopravou a parkování řešeno v maximální možné míře v podzemí.

 

Název projektu: Nová radnice Prahy 12
Architekt: LOXIA a.s.
Místo: Generála Šišky, Praha 12
Realizace (rok): kolaudace v létě 2021

Krátká charakteristika:
Radnice má svůj silný historický předobraz, ale zároveň je vždy stavbou pro budoucnost a musí být stavbou nadčasovou. Mohlo by se zdát, že je to jen obyčejná administrativní budova pro úředníky s jednou kanceláří vedle druhé, ale budova radnice toho musí podle nás obsáhnout mnohem více. Radnice má být místem, kam si chodíme ve svém městě pro radu, má být místem, kde nám pomůžou s našimi starostmi a má být i místem, kde se nám dostane zastání a spravedlnosti.
Budovu radnice tvoří tři jednoduché objemy – kostky, které jsou seřazeny podél této ulice. Hlavní průčelí orientujeme směrem na západ ke všem přijíždějícím a přicházejícím. Před hlavním průčelím pak vytváříme přiměřeně velký dlážděný předprostor. Hlavní průčelí s předsazenou nasvícenou sloupovou fasádou s hodinami je tím, co radnici definuje. A také ji odlišuje od klasické administrativní budovy.