Letiště Praha na výstavě Prague: Next

Letiště Praha, a. s. je společností, která je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a zároveň sdružuje společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Jediným akcionářem Společnosti je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR.

Letiště Václava Havla Praha má status jednoho z nejrychleji rostoucích letišť v kategorii 10-25 milionů odbavených cestujících v Evropě. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví přes 15 milionů cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku téměř 70 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou s více než 160 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 8 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha zaměstnává přibližně 2 400 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 14 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

 

Krátká charakteristika: Model představuje vizi budoucí možné podoby Letiště Václava Havla Praha, tzv. Airport city Sever ve veřejné i neveřejné části letiště. Zhmotňuje komplexní plánovací dokument tzv. Zastavovací plán Sever, jehož hlavním cílem bylo navrhnout optimalizovaný a udržitelný rozvoj zahrnující leteckou i neleteckou komerční výstavbu včetně související technické a dopravní infrastruktury. Airport city Sever, zejména jeho hlavní centrální část, vznikla jako uchopitelná a kompaktní lokalita pro letecké a komerční neletecké aktivity. Urbanistický koncept Airport city Sever má tři základní zóny – CENTER, SERVICE a BUSINESS, čtvrtou doplňující zónou je zóna GATE, které tvoří strukturu a morfologii území v axiálních konfiguracích. Všechny zóny jsou provázány a funkčně přímo nebo nepřímo napojeny na terminály. Je to kombinace spontánních a uživatelsky přátelských ploch plných zeleně a městského prostředí.

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost Letiště Praha svůj projekt Letiště Václava Havla

Markéta Jiroušková, redaktorka AW