Výstava Le Corbusier: Chandigarh

Výstavu Le Corbusier: Chandigarh ve spolupráci fotografem-architektem Milanem Pitlachem připravil Kabinet architektury v Ostravě s podporou Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec.

Je málo tvůrců, kteří v některém uměleckém oboru ovlivnili svou epochu tak výrazně, jak to učinil v architektuře 20. století Le Corbusier, vlastním jménem Charles–Edouard Jeanneret–Gris (1887–1965). Tato prezentace se soustřeďuje na Chandigarh, „nové“ hlavní město indického státu Pandžáb, město, které obdobně jako Niemeyerova Brazílie, vzniklo na zelené louce. Chandigarh patří do řady vrcholných kreací Le Corbusiera. První nepříliš přesvědčivý zastavovací plán města vypracoval americký architekt Albert Mayer (1950). První skici vládního okrsku, Kapitolu, vytvořil Matthew Nowicki. Teprve po Nowickeho náhlém a tragickém skonu byla práce svěřena Le Corbusierovi a Chandigarh byl realizován podle jeho urbanistického návrhu. Le Corbusier zde vytvořil jeden z nejpůsobivějších souborů moderní architektury. I když akceptace této realizace byla různorodá, projekt Chandigarhu zůstane důkazem nejen velkého nadání i tvůrčího zanícení, ale také nesmírné soustředěnosti a důslednosti svého tvůrce, i vzhledem k tomu, že ateliér autora v té době nebyl továrnou na projekty a na vypracování generelu měl právě jen pět měsíců.
Le Corbusier byl architektem zcela mimořádným a měl silný vliv na architekturu a architekty takřka po celém vyspělém světě. Mnohé jeho nápady a principy zobecněly až po jeho smrti a jsou používány dodnes. Le Corbusierova architektura je osobitá a proto ji lze těžko přímo přiřadit k některému ze slohových období.
Z českých osobností udržoval styky především s Karlem Teige, Bohuslavem Fuchsem, Jaromírem Krejcarem, Janem Vaňkem, Bedřichem Rozehnalem i Františkem L. Gahurou. Velmi mu imponovala osobnost Jana Antonína Bati. V jeho ateliéru se učili také čeští architekti: Jan Sokol, Vladimír Beneš, Jaroslav Vaculík, Josef Danda a další.
Výstava také připomíná českou epizodu tohoto architekta.

Chandigarh, foto: Milan Pitlach

 

Chandigarh, foto: Milan Pitlach
Chandigarh, foto: Milan Pitlach
Chandigarh, foto: Milan Pitlach

 

Příspěvek v 2014