Lázeňský hotel Tosca a balneoprovoz

Moravská čp. 2019/12, Karlovy Vary

Ing. arch. Vítězslav Tůma a Zdeněk Havlina, Zdravoprojekt Praha

1973 a 1977

 

Na místě dvou historických domů byla v letech 1972-1974 podle projektu Ing. arch. Vítězslava Tůmy a Zdeňka Havliny ze Zdravoprojektu, postavena novostavba balneoprovozu Vojenského lázeňského ústavu Ostrava (dnes Tosca) Ministerstva vnitra ČSR. Fasáda obložená keramickým obkladem s prolamovaným povrchem vytváří plastický obvodový plášť průčelí, prolomený pásovými okny a ukončený cik-cak zalamovaným nadpražím vytvářejícím efekt zubaté atiky. Nad ní se ve středu kompozice zvedá mohutný sedlový vikýř střešní nástavby, kde je umístěna velká tělocvična.

V roce 1977 byl v blízkosti dostavěn Vojenský lázeňský ústav Ostrava, opět podle projektu, který připravil Ing. arch. Vítězslav Tůma a Zdeněk Havlina. Průčelí domu je sestaveno z pěti organicky pojatých polygonálních arkýřů, které jsou proskleny a završeny pultovými střechami se spádem do vnitrobloku. Skleněné tabule navazují na tradiční závěsné systémy fasád a svou orientací ke chrámu sv. Maří Magdalény dávají rozehrát množství pozoruhodných optických odrazů a zrcadlení vznešené barokní architektury.