Labská bouda, Špindlerův Mlýn

Bedřichov 31, Špindlerův Mlýn 

Zdeněk Řihák 

1969 – 1975 

Dobově kontextuální, mohutná hmota nové Labské boudy nahradila požárem zničenou původní boudu dřevěnou. Zdeněk Řihák, specialista na horské hotely (hotel Horizont v Peci pod Sněžkou či hotely Patria a Panorama ve Vysokých Tatrách) umístil na horní hranu Labského dolu brutalistní stavbu, která však svým obrysem jasně cituje tvarosloví hlavního krkonošského hřebene a v dálkových pohledech potvrzuje promyšlený koncept rovnováhy zvolené velikosti a formy stavby s okolními vrcholovými partiemi Krkonoš včetně skalních sloupů závěru Labského dolu.