Křest publikace Alfabet na Úřadu vlády ČR

V poledne 13. 9.2022 v nově rekonstruovaných zahradách Úřadu vlády, proběhl první ze série křtů publikace Alfabet, Česká moderní architektura. Záštitu nad publikací převzal předseda vlády České republiky prof. Petr Fiala. Úvodní slovo pana předsedy vlády přednesla vedoucí Úřadu vlády Mgr. Jana Kotalíková. Následně se ujal slova hlavní editor – prof. Vladimír Šlapeta, který poprvé představil publikaci veřejnosti. Krátce promluvil o záměru a smyslu této publikace – tedy přinést odborné ale i laické veřejnosti poněkud jinak pojatý slovník české moderní architektury. Odvaha a konečně i výběr ikon české moderní architektury tímto způsobem, nebyl jednoduchý, ale věříme, že čas nám dá za pravdu. Profesor taktéž poděkoval svému týmu kurátorů, kteří předkládali z každého kraje výběr nejvýznamnějších staveb, fotografům, kteří se vydali do terénu a získali úchvatné fotky, ale také i redakčnímu a produkčnímu týmu.

Moderátor Václav Žmolík následně předal slovo vydavateli publikace a řediteli mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha– Ing. Petru Ivanovovi, který poděkoval paní vedoucí Úřadu vlády Janě Kotalíkové za vřelé přijetí a podporu. Přirozeně poděkoval i všem krajským úřadům, městům, partnerům a architektům, kteří finančně i věcně přispěli k realizaci této myšlenky. Na závěr bylo slovo předáno patronu publikace – doc. Bohuslav Svobodovi, který vyzdvihnul a připomenul důležitost našeho architektonického dědictví a nutnost chránit toto bohatství.

Křtu se zúčastnili i mezinárodní hosté, jmenovitě šlo o prezidenta Mezinárodní Unie Architektů (UIA) José Luis Cortése, bývalého prezidenta UIA Thomase Voniera. Pozváni přijali i zástupci architektonických obcí V4 a Slovinska – předseda Maďarské komory architektury (AHA) Andrász Kriszán, místopředseda Polské komory architektury (SARP) Jerzy Grochulski, předseda Spolku architektů Slovensko (SAS) Igor Teplan, předseda Obce architektů (OA) Oleg Haman a předseda Spolku architektury a urbanismu Slovinska (ZAPS) Tomáž Krištof. S jednotlivými předsedy se křtu zúčastnili i laureáti Ceny Jože Plečnika ze zemí V4+ Slovinska. Této události se také zúčastnili přední české a moravské architektonické kanceláře.

 

Daniel Ivanov

 

foto: Jana Häuslerová