Krematorium

Lipová 563/20, Nymburk 

Bedřich Feuerstein, Bohumil Sláma 

19211924 

 

Krematorium v Nymburce je považováno za vůbec první skutečně moderní stavbu po vzniku naší republiky. Představuje nejranější a v celé další tvorbě českých architektů přední ukázku puristické architektury. V českém státě je zároveň jediným uskutečněným dílem Bedřicha Feuersteina, který zde spolupracoval s Bohumilem Slámou. Již tehdy umělce světového rozhledu inspiroval Le Corbusierův purismus, Perretova klasicizující moderna a jeho železobetonové stavby, ale i typ antických chrámových staveb a japonská kultura. Výsledkem jsou jasné elementární geometrické formy, působící v exteriéru i interiéru. Budova tehdy vzbudila ohlas i v zahraničí, kde byla často publikována. V rámci České republiky výjimečná sakrální stavba, v osových partiích dotvářená řadami specifických náhrobních stél, byla v roce 2016 poctěna nominací za národní kulturní památku.