Krematorium Brno

Brno-střed – Štýřice, Jihlavská 1, čp. 756 

Ernst Wiesner 

1925–1930 

Krematorium coby stavební typ se v nově založeném Československu stalo jedním z nástrojů demonstrativního skoncování s rakouskou minulostí a příležitostí jak ukázat vlastní pokrokovost – spalování nebožtíků totiž nový stát na rozdíl od zaniklé monarchie povolil. V Brně stavbu začali plánovat už v roce 1921 a v roce 1925 město vyhlásilo architektonickou soutěž. Ta se poněkud zkomplikovala, když jeden z účastníků navrhl pro budovu zcela jinou polohu, což odborná porota kupodivu kvitovala. Byl jím Ernst Wiesner, v Brně působící německojazyčný židovský architekt, který nakonec v klání porazil i tvůrce pardubického krematoria Pavla Janáka. 

Svou korunou z hrotitých obelisků se Wiesnerova stavba vypíná nad hřbitovem podobna stupňovitému mezopotamskému zikkuratu. Puristicky pojatá ústřední síň je zalita transcendentně působícím bílým světlem procházejícím přes prosklený strop. Moderními prostředky a formami stavba úspěšně evokuje prastaré chrámy dávnověku, protože přesně o to v případě krematorií šlo – vytvořit nové obřadní místo zasvěcené rozloučení se zemřelými.