100 let Královéhradeckého kraje

Architektonická tvorba na území dnešního Královéhradeckého kraje po vzniku republiky znamenala budování nových veřejných staveb, školských zařízení, nemocnic a zdravotnických služeb, rozvoj bytové výstavby, sportovních a kulturních zařízení. Vyrůstají četné průmyslové podniky
a na zemědělskou výrobu po pozemkové reformě navazuje rozsáhlá výstavba v oblasti zemědělství a potravinářství.

Nová architektonická tvorba se zapsala nejvýrazněji v Hradci Králové, který byl nazýván „salonem republiky“, zejména zásluhou realizací architekta Josefa Gočára.
Autory významných staveb v Královéhradeckém kraji jsou dále osobnosti jako Pavel Janák, Otakar Novotný, Oldřich Liska, Bohumil Waigant, Kurt Spielmann, Bohumil Sláma.

V poválečné tvorbě se zde uplatnili František Bartoš, Josef Havlíček, František Vagenknecht a v posledních letech vedle řady jiných Michal Juha, Jan Topinka, David Vávra.

 

 

Redakce AW 2018, zdroj FOIBOS BOOKS