Kostel sv. Hedviky

Osud Kostela sv. Hedviky započal již roku 1894, kdy byl vytvořen nadační fond na stavbu a provoz kostela zasvěceného patronce Slezska sv. Hedvice. Realizace stavby se však uskutečnila až o několik desítek let později, konkrétně v průběhu první světové války, kdy také zahynulo mnoho slezských vojáků, a tím se kostel stal rovněž památníkem těchto padlých. Pro návrh kostela byla uskutečněna soutěž, jejíž podmínkou bylo, že architekt musel pocházet ze Slezska nebo v něm alespoň
trvale pobývat. Vítězem této soutěže se stal významný vídeňský architekt a slavný krnovský rodák Leopold Bauer. Stavba byla dokončena až roku 1937, tedy více než 30 let po zrození myšlenky o jeho vystavění. Slavnostního vysvěcení se kostel dočkal až roku 1993 u příležitosti 750. výročí úmrtí sv. Hedviky.