Kostel Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích

ulice U Kostela, Dalovice

Karl Ernstberger

1929

Výraznou dominantu obce Dalovice u Karlových Varů vytváří zcela výjimečná modernistická stavba kostela Panny Marie Utěšitelky. Mezi hlavní lodí a kruchtou, která je pozůstatkem původní kaple z roku 1898, vložil architekt Karl Ernstberger vysokou hranolovou věž sestávající ze dvou částí – na spodní robustní kvadratickou hmotu věže navazuje horní subtilní část proražená do všech stran trojicí dvoupodlažních arkád. Ke kostelu vede monumentální dvouramenné schodiště.