Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 

Josef Zasche, 1931 

 

Monumentální stavba, situovaná na nejvyšším bodu města, vytváří jednu z jeho hlavních dominant a představuje Zascheho vrcholné dílo. Výslednou podobu na pomezí purismu a expresionismu ovlivnila architektova studijní cesta do Německa. Hmotovým členěním jednotlivých částí dosáhl monumentálního účinku a urbanisticky dokonalého uzavření Horního náměstí. 

6.1. Jeden z prvních, ještě secesních projektů kostela, na němž Zasche pracoval více než 30. let. SOkA Jablonec nad Nisou. 

6.2. Historická pohlednice zachycující kostel krátce po dostavbě, v popředí s Rüdigerovou kašnou od Franze Metznera. SOkA Jablonec nad Nisou. SOkA Jablonec nad Nisou. 

  1. 3. Půdorys kostela.Kunstund Handwerk 1938.  

6.4. Pohled do lodi k oltáři. 

6.5. Hlavní oltář se sochou Krista od sochaře Arnolda Hartiga. 

6.6. Pomník padlým v 1. světové válce se sochou piety od Franze Huba.