Kolektivní dům Litvínov

Podkrušnohorská 1580, Litvínov 

Evžen Lihnart, Václav Hilský 

1946 – 1957  

 Kolektivní dům nebo také, jak bývá familiárně nazýván Koldum, je esencí a dozvukem vynikajících výsledků, kterých v hledání nového tvarosloví dosáhla v době mezi dvěma světovými válkami architektonická avantgarda. Architekti Evžen Linhart a Václav Hilský navázali po přerušení válečnými událostmi a okupací na svou dosavadní linii tvorby, a zhmotnili ideu kolektivního domu do této konkrétní práce. Pozemek pro výstavbu byl vhodně vybrán na jižním svahu na úpatí Krušných hor. Architekti zvolili půdorys dvou proti sobě stojících zalomených křídel v jejichž středu byly umístěny obslužná zařízení. Původní konstrukce měla být ocelová  montovaná stavba, ovšem po zkouškách se dospělo k tomu, že železobetonová konstrukce bude ekonomicky výhodnější. Část je tedy postavena jako ocelová a část jako klasická železobetonová konstrukce. Byty byly koncipovány ve třech kategoriích jako třípokojové etážové, dvoupokojové a garsoniéry. Koncepce a způsob provedení je zcela srovnatelný s jiným v podobné době vzniknuvším architektonickým arcidílem modernistické architektury Le Corbusierova Unité d‘habitation.