Koldům

Pražská 1255/19, České Budějovice
autor: Bohumil Böhm

Budova je završením regionálního programu několika staveb tzv. experimentální výstavby – přechodu na montované technologie. Odkazy na výtvarné i typologické inspirační zdroje Le–Corbusierovy sociálně angažované architektury jsou zjevné. Vertikála výškového pavilónu je zároveň symbolickým majákem zahájení razantní přeměny území s původní nejstarší urbanistickou strukturou Starého města, které v čase předcházelo dnešní lokační gotické jádro.