KKCG Real Estate na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: top ́rezidence Pomezí
Architekt (společnost): ABM architekti, Bogle Architects, Pavel Hnilička Architekti ve spolupráci s Baumschlager Eberle Architekten, majo architekti, Šmídová Landscape Architects
Místo: Košíře, Praha 5
Realizace (rok):
1. etapa 2020
2. etapa 2023

Krátká charakteristika:
Developer KKCG Real Estate Group a.s. připravil realizaci první etapy rezidenčního projektu top ́rezidence Pomezí podle návrhu ateliéru ABM architekti. V roce 2016 spořádal mezinárodní architektonický workshopu za účasti dvanácti architektonických ateliérů z pěti zemí Evropy. Cílem workshopu bylo zahrnout zástavbu rozbíhající se první etapy a sladit ji s novým urbanistickým a architektonickým řešením druhé etapy projektu, který by měl být charakterizován bydlením v zeleni s atraktivními výhledy do okolí. Pro finální urbanistické řešení druhé etapy byl vybrán koncept architektů z londýnského ateliéru Bogle Architects, který byl doplněn výběrem architektů pro jednotlivé skupiny bytových a rodinných domů.
Základní ideou urbanistického plánu a landscapingu druhé etapy je jednak zachování a posilnění přírodního prostředí, do kterého jsou zasazeny rodinné a bytové domy a jednak vytvoření příjemného bydlení uprostřed zeleně. Návrh přirozeně pracuje s tvarem terénu, vytváří terasy a výškové úrovně, díky čemu mají rodinné domy nejen soukromí a výhledy do zeleně, ale také na centrum a okolní panorama Prahy. Nedílnou součástí urbanismu je komponovaná vegetace vnitřního parku a veřejných ploch zeleně, tvořená jak původními vzrostlými stromy, tak i novou výsadbou a parkovou architekturou.
Bogle Architects jsou autory dvou skupin bytových domů, čtyř luxusních rodinných vil a osmnácti řadových rodinných domů ve východní části pozemku. Sdružení Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architekti stojí za návrhy tří skupin celkem dvaceti řadových rodinných domů, ateliér majo architekti navrhl samostatnou luxusní rodinnou vilu. Za návrhy vnitřního parku, veřejné i soukromé zeleně stojí ateliér Šmídová Landscape Architects.
Většina bytů v bytových domech nabízí překrásné výhledy na pražské panorama nebo do Přírodního parku Košíře-Motol. Obdobnou orientaci a vizuální požitky nabízí i většina rodin- ných domů, u kterých je navíc nesporným benefitem i pozemek vlastní zahrady bezprostředně navazující ve směru výhledů z domu na plochy veřejné zeleně. Všichni rezidenti mají navíc možnost využívat výhod pěší dostupnosti a bezprostředního kontaktu rozsáhlých ploch zeleně okolního Přírodního parku Košíře-Motol.

Název projektu: Vila Alfa
Architekt (společnost): majo architekti
Místo: Košíře, Praha 5
Realizace (rok): 2023

Krátká charakteristika:
Objekt luxusní rodinné Vily Alfa je součástí architektonicky zdařilé skupinové výstavby bytových a rodinných domů v novém rezidenčním projektu top ́ rezidence Pomezí v Praze 5 – Košířích.
Vila je umístěna v intimní koncové poloze, při pohledu z veřejného prostoru vizuálně ukrytá za skupinou řadových rodinných domů a v bezprostředním
kontaktu s navazující rozsáhlou lesní zelení Přírodního parku Košíře-Motol.
Netradiční už je její pozemek s kusem soukromého lesa, který však není na samotě, ale je umístěn v rámci prémiového projektu top ́rezidence Pomezí. Hmotová koncepce vily zdařilým způsobem využívá velkého terénního rozdílu svažitého pozemku. V reakci na navazující plochy volné lesní zeleně je částečně zapuštěná pod úrovní terénu tak, aby svou zelenou střechou vytvořila dojmově přívětivou kulisu mezi veřejnou vzrostlou zelení a soukromými pozemky s hmotami řadových rodinných domů. Z uměle modelovaného terénu se tak ve vstupním podlaží v přízemí velmi neobvyklým způsobem vynořuje nad pozemek „obytný most“ s prostorami hlavního obývacího pokoje s kuchyní, jídelnou a na něj navazující venkovní obytnou terasou, ze kterých bude nádherný výhled na okolní rozsáhlou
zeleň směrem do centra Prahy.
„Most“ se klidně vznáší nad uměle vytvořenou úzkou „obytnou roklinkou“, která pod ním prochází a na konci ústí na soukromý „zahradní palouk“ v úrovni spodního obytného podlaží. V tomto podlaží, lemována zelenými svahy „roklinky“, je umístěna noční část vily s vnitřním bazénem a wellness.