KKCG Real Estate na výstavě Prague: Next

KKCG Real Estate je členem investiční skupiny KKCG. Byla založena v roce 2012 za účelem efektivního řízení real estate projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je rezidenční a komerční development a facility management. Společnost dále monitoruje trendy a trhy v oblasti real estate, vyhledává vhodné investiční příležitosti a poskytuje poradenskou činnost pro mateřskou společnost KKCG SE. Vize společnosti KKCG Real Estate je vytvářet trvalé hodnoty spojením genia loci s inovativní architekturou v duchu zásad udržitelného rozvoje.

Kromě top´rezidence v Šáreckém údolí a Pomezí realizuje KKCG Real Estate i obchodní a kancelářské centrum BOŘISLAVKA, které se nachází na ulici Evropská v Praze 6. Pro více informací k projektu Bořislavka navštivte prezentaci na www.borislavka.cz. KKCG Real Estate rovněž vlastní FM&S Czech a.s., která spravuje nemovitosti skupiny KKCG a 51% podíl ve společnosti IPM – Industrial Portfolio Management a.s. .

Krátká charakteristika: Objekt luxusní rodinné vily je součástí architektonicky zdařilé skupinové výstavby bytových a rodinných domů v rezidenčním projektu Top Rezidence Pomezí v Praze 5 – Košířích. Vila je umístěna v intimní koncové poloze, při pohledu z veřejného prostoru vizuálně ukrytá za skupinou radových rodinných domu a v bezprostředním kontaktu s navazující rozsáhlou lesní zelení Přírodního parku Košíře-Motol. Hmotová koncepce vily zdařilým způsobem využívá velkého terénního rozdílu svažitého pozemku. V reakci na navazující plochy volné lesní zeleně je částečně zapuštěná pod úrovní terénu tak, aby svou zelenou střechou vytvořila dojmově přívětivou kulisu mezi veřejnou vzrostlou zelení a soukromými pozemky s hmotami radových rodinných domu. Z umele modelovaného terénu se tak ve vstupním podlaží v přízemí velmi neobvyklým způsobem vynořuje nad pozemek „obytný most“ s prostorami hlavního obývacího pokoje s kuchyní, jídelnou a na něj navazující venkovní obytnou terasou, ze kterých bude nádherný výhled na okolní rozsáhlou zeleň směrem do centra Prahy.

Krátká charakteristika: Projekt obchodního a administrativního komplexu „Centrum Bořislavka“ využívá komplikovanou geometrii pozemku a krystalickou formu jednotlivých objektu k propojení dvou zcela rozdílných prostředí – rušné Evropské třídy a obytné Kladenské ulice, jejíž úroveň se nachází o 7-14 m níže. Architekti přistoupili netradičním způsobem k zástavbě terénně složitého pozemku a do nepravidelné parcely umístili strukturu složenou ze čtyř nepravidelných objektů – „krystalu“. Zvolená forma urbanistické struktury mimo rámec obvyklých urbanistických kategorií, jako jsou solitérní objekt, blok a podobně, umožňuje velkou míru veřejné prostupnosti územím, a to jak v příčném, tak i podélném směru. „Domy-krystaly“ jsou zasazené do spodní kontinuálně probíhající části stavby, která vyplňuje prakticky celý pozemek a přechází plynule do parkových ploch navazujících ve východní části pozemku.

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost KKCG Real Estate své projekty Toprezidence Pomezí a Bořislavka

Markéta Jiroušková, redaktorka AW