Kaldewei a Světový fond na ochranu přírody (WWF): společné úsilí pro ochranu moře

Please enter banners and links.

Projekt na omezení plastového odpadu zaváděním udržitelného odpadového hospodářství

Prognózy vycházejí z toho, že v roce 2050 bude ve světovém oceánu plavat stejně tolik plastového odpadu jako ryb. První náznaky se objevují již dnes: Zvířata hynou kvůli vdechnutým plastovým předmětům a v mnoha druzích ryb nalézáme mikroskopické plastové částečky. Kaldewei se ve spolupráci s WWF dlouhodobě angažuje v programu na ochranu moří v jihovýchodní Asii. Jádrem projektu je zlepšování odpadového hospodářství v oblasti delty řeky Mekong ve Vietnamu.

 

„Udržitelnost se stala neoddělitelnou součástí podnikové filozofie Kaldewei. Velmi rádi podporujeme důležitou činnost WWF v boji proti nárůstu plastového odpadu v oceánech a jsme přesvědčeni, že díky našim snahám můžeme velkou měrou přispět k ochraně moří a čistému životnímu prostředí,“ říká jednatel Franz Kaldewei. Výzkumy ukazují, že právě v zemích jihovýchodní Asie neexistují žádná pevná pravidla, která by regulovala likvidaci odpadu, a komunální odpad se často skladuje velmi nedbale. V důsledku pravidelných záplav v povodí řeky se pak velké množství tohoto odpadu dostává do moře.

 

Zamezení úniku plastů do moře

Kaldewei a WWF chtějí společně zabránit nejenom důsledkům znečištění životního prostředí, ale v prvé řadě také jeho příčinám. V rámci modelového projektu v deltě Mekongu by se mělo množství odpadu díky třídění a recyklaci snížit až o 80 procent. To by mělo dlouhodobě vést k zavírání deponií a vyklízení skládek. V důsledku toho by se zamezilo každoročnímu vyplavování velkých množství plastů řekami a kanály v deltě Mekongu do moře.

 

 

Kaldewei při výrobě svých smaltovaných extra plochých sprchových vaniček, koupacích van a umyvadel sází odjakživa na přírodní materiál – kompozit z oceli a skla, jež lze ze 100 procent recyklovat. „Spolupráce s WWF pro nás představuje logický krok, který je součástí našich neustálých snah o čisté životní prostředí na Zemi,“ vysvětluje Franz Kaldewei.

 

 

Kaldewei WWF kooperace

Obrazový materiál: KALDEWEI/WWF

 

Kaldewei se společně s WWF angažuje v programu na ochranu moří v jihovýchodní Asii. Jádrem projektu je zlepšování odpadového hospodářství v oblasti delty řeky Mekong ve Vietnamu.

 

 

Kaldewei Franz Kaldewei Christoph Heinrich

Na obrázku (zleva): Jednatel Kaldewei Franz Kaldewei a Christoph Heinrich, předseda ochrany přírody ve WWF.

 

Obrazový materiál: KALDEWEI/WWF

 

„Udržitelnost se stala pevnou součástí podnikové filozofie Kaldewei. Velmi rádi podporujeme důležitou činnost WWF v boji proti nárůstu plastového odpadu v oceánech a jsme přesvědčeni, že díky našim snahám můžeme velkou měrou přispět k ochraně moří a čistému životnímu prostředí,“ říká jednatel Franz Kaldewei.

 

 

Redakce AW 2019, zdroj www.kaldewei.cz