Juraj Jančina

Majstra od amatéra rozlíšite detailmi
Moja práca vždy bola a je prepletená dôležitými medzníkmi a radostnými aj náročnými obdobiami, ktorých doteraz nebolo málo. Aj v súčasnosti sa dennodenne stretávam s príjemnými aj nepríjemnými zážitkami a s radostnými aj ťažkými skúsenosťami, ktoré sú často založené na detailoch. Človek musí vnímať, či ho zaujímajú „veľké veci“ alebo aj detaily, i keď aj to, čo je veľké a čo malé, závisí od úhla pohľadu. Hovorí sa, že majstra od amatéra rozlíšite detailmi. Pre mňa je dôležitá každá drobnosť, preto aj situácia, ktorú niekto môže vnímať ako banalitu, má pre mňa významný charakter a tvorí súčasť celku. Či ide o technický výrobok, hudbu, výtvarné dielo, architektúru alebo akúkoľvek ľudskú činnosť, profesionalitu si jednoducho uvedomíte na detailoch.
Moja predstava vždy bola a je pokúšať sa neustále zdokonaľovať tie činnosti, ktoré v tíme JANČINA ARCHITEKTI dlhoročne realizujeme a snažíme sa ich nastaviť tak, aby boli štandardné. Hlavný „biznis“ nášho tímu je realizovanie architektúry a niekto by si povedal, že pri každom projekte robíme vždy to isté.
Každý projekt ktorý vytvárame je však iný, každý z nich je originálom, aj keď proces na nich je vždy rovnaký, alebo veľmi podobný. Pre každú realizáciu treba vytvoriť návrh, získať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, treba vypracovať realizačný projekt, a toto všetko má určité zákonitosti, predpisy, vyhlášky a podobne.
Ja som si kedysi myslel, že existujú postupy, činnosti, ktoré sa dajú naprogramovať ako stroj.
Stačí len niečo nastaviť a zoštelovať, a ono vám to hneď pôjde a bude to fungovať ako mašinka.
Ale v skutočnosti to nie je tak, pretože každý projekt je iný, každý klient je iný, každý z nich má osobitné požiadavky, každý priestor pre stavbu je odlišný, a rôznorodé sú aj okolnosti, ktoré nás stretávajú pri každej jednej realizácii.
Ale práve tá variabilita a rôznorodosť, to je na tom celom úžasné. Na každom projekte pracuje množstvo ľudí, pričom sa aj oni sami v tíme pri jednotlivých projektoch menia. Každá jedna realizácia prináša so sebou veľké množstvo okolností a skutočností, ktoré sú premenné, a jednoducho sa nedajú zautomatizovať.
Niektoré procesy, činnosti a štandardy sa síce dajú zostaviť a stále vylepšovať a zefektívňovať, ale projekt samotný – architektúra ako dielo, jeho tvorba a jeho „výroba“, to robíme a budeme robiť vždy ako originál.
A práve to je na tom celom vzrušujúce a krásne.