Janáčkovo divadlo opery a baletu v Brně

Brno-střed, Rooseveltova 7, čp. 31 

Otakar Oplatek, Vilém Zavřel, Libuše Žáčková-Pokorová, Ivan Ruller, Boleslav Písařík 

1963–1965 

Touha po nové divadelní budově má v Brně dlouhou historii, k realizaci však došlo až po druhé světové válce. Původní návrh Jana Víška z roku 1956 s povinnými prvky sorely, který však navazoval na jeho meziválečné projekty, byl přepracován týmem Otakara Oplatka. Vznikla tak architektura v tzv. bruselském stylu, doplněná v interiéru o mnohá výtvarná umělecká díla předních výtvarníků. Přes veškeré moderní technologie i velkorysou otevřenou vstupní halu je celková modelace hmot budovy tradiční a klasicizující je i hlavní průčelí členěné subtilními pilíři.