Informace k výstavě Udržitelná Praha

Vážení návštěvníci,

vzhledem k vývoji pandemické situace a opatřením, která se dotýkají nás všech, jsme se po dohodě s hlavním městem Prahou, městskými částmi, partnery a vystavovateli rozhodli jsme se rozhodli výstavu Sustainable Prague zrušit. Na jaro však pro Vás připravujeme novou výstavou s vylepšeným konceptem. Termín nové výstavy, jejíž název je Udržitelná Praha, bude 10.–30.6.2021.
           
Důvodem k tomuto kroku je především snaha chránit zdraví Vás, našich návštěvníků. Na druhé straně bychom Vás neradi připravili o jedinečný kulturní zážitek, který bychom, pokud bychom setrvali v původním, podzimním termínu, museli značně omezit. Rádi bychom proto zachovali původní ideu takovou, jaká vznikla při spolupráci se všemi účastníky tohoto rozsáhlého projektu.

Zároveň věříme, že téma udržitelného světa v sobě ponese mnohem větší symboliku právě v období jara, kdy se začne příroda opět probouzet a zelenat.

Budeme se na vás těšit v hojném počtu v zelenějších časech a děkujeme za Vaši přízeň. Přípravy na novou výstavu už jsou v rámci možností zahájeny 😉.

 

Tým Architecture Week