Hranipex

2000 – 2002, 2006, 2009 – 2010, 2013 – 2015, OK PLAN Architects (Luděk Rýzner a další) 

Jaroslavy Rýznerové 97, Komorovice 

Areál Hranipexu sestává dnes z několika postupně vystavěných objektů. První byla v letech 2000 – 2002 vystavěna výrobní a skladovací hala s budovou administrativy. Od té doby byl areál již třikrát rozšiřován. Díky vzájemnému pochopení investora a architekta se daří udržovat účelnost a vysokou architektonickou kvalitu složitého provozního celku.