Hrad Grabštejn/video – Cena Opera Historica Libereckého kraje

Zmínka o hradu je z roku 1286. V 16. století byl hrad velkolepě přestavěn v renesančním slohu, včetně výstavby kaple sv. Barbory a tzv. dolního zámku v podhradí. V průběhu 18. století prošel barokními úpravami interiérů a po požárech v roce 1781 a ještě v roce 1843 získala hradní věž novogotickou podobu, která byla zachována až do roku 1992. Po roce 1989 došlo k radikální záchraně nosných konstrukcí, zajištění a stabilizaci krovů a ukotvení klenby renesančního sálu, věž byla nově zakončena zvonovou helmicí s lucernou, tak aby její podoba odpovídala duchu tzv. saské renesance. Proběhla obnova fasád, restaurování renesančních sgrafit, bašt, sklepů a přízemí severního křídla, restaurování nástěnných maleb v kapli, obnovy východního a jižního křídla hradu.

Cena Opera Historica Libereckého kraje. Cenu udělil hejtman Martin Půta kastelánce hradu Ivě Bártové a architektu Václavu Girsovi.