Hosté 2007

Chantal Dassonville, přednáška dne 18.9 v místě Zastoupení Valonsko-Brusel

Edouard Francois, přednáška dne 20.9 ve Francouzském institutu v Praze

Mladen Jošic, přednáška dne 18.9 v Domě nadace ABF

Lorenzo Bellini, přednáška dne 15.9 v Italském kulturním instiutu 

Gabi Rottes, přednáška dne 17.9 ve Schwarzenberském paláci 

Much Untertrifaller, přednáška v Rakouském kulturním institutu

Matúš Dulla, přednáška dne 19.9 ve Slovenském institutu

Jan Dvořák, přednáška dne 20.9 ve Schwarzenberském paláci