Hornický dům v Sokolově

Náměstí 5. května čp. 655, Sokolov

Rudolf Wels 1923-1925

Hornický dům v Sokolově (tehdejším Falknově) byl postaven v letech 1923-1925 jako spolkový dům – Bergarbeiterheim – podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Stavbu, kterou realizovalo sdružení firem Ing. Gustav Dittrich z Mostu, a arch. Strnad z Prahy, financoval československý stát z fondu pro sociální péči hornickou Ministerstva veřejných prací. V hlavním průčelí je předsazen dominantní pilířový portikus s balkonem, nad nímž je zasazen reliéfní vlys znázorňující Jeden den ze života horníka od sochařů Wilhelma Srb-Schlossbauera a Williho Russe. Fasáda byla provedena ve šlechtěné omítce s profilovanými lizénovými rámy. V předním traktu byl umístěn velký sál s hledištěm, kino, prostorné foyer, šatny, malé sály pro spolkovou činnost, restaurace, kavárna, knihovna, byty, kanceláře a městské lázně. K oddělení jednotlivých prostor bylo využito mimoúrovňového řešení, tzv. Raumplanu. Hornický dům v Sokolově je výjimečnou stavbou realizovanou v duchu architektonické moderny, spojující klasicizující rysy s prvky Loosovy školy.