Hálkovo Městské divadlo

Tyršova 5/7, Nymburk 

Jaroslav Kosek, Ladislav Cáňkář  

1934–1935 

 

Strohá puristicko-funkcionalistická divadelní budova na místě lodi klášterního kostela dominikánů, jehož konstrukční a výtvarné řešení navrhl Gočárův žák Jaroslav Kosek. Kaskádovitý shluk pravoúhlých hmot přímo přimyká k dochovanému presbytáři – gotické zbarokizované kapli sv. Jana Nepomuckého.