Geosan na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: Rezidence Neklanka 1 a 2
Architekt (společnost):
I. etapa: ATELIÉR SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o. II. etapa: Casua s.r.o.
Místo: Na Neklance, Praha 5 – Smíchov
Realizace (rok):
I. etapa: 2019–2021 II. etapa: 2021–2023

Krátká charakteristika: I. etapa:
Pro ideu návrhu Rezidence Neklanka je přírodní krajinné prostředí převažují- cí v jeho okolí nejpodstatnější inspirací. Lesní masiv v jižním sousedství vzhledem k dnešním i budoucím regulacím zůstane nezastavěný„na věky“. Domy Rezidence Neklanka 1 obklopuje zeleň pronikající z lesa až k měst- ským blokům. Domy si můžeme představit jako dva skalní výchozy, kameny, věže, skály, pozůstatky geologické minulosti, která je neoddělitelnou částí krajiny zde i jinde v Praze. Střídmě nepravidelné tvary domů v přírodních světlých šedobéžových barvách kamene, velká okna, balkony a terasy bez- prostředně propojují budoucí obyvatele a jejich domácnosti s okolní, ve městě výjimečnou přírodou
II. etapa:
Návrh bytových domů tvoří plynulý přechod mezi dvěma urbanistickými typy zástavby. Bloková zástavba tak návrhem nových objektů zvolna přechá- zí do rozvolněného vilového typu. Nově definované prostory mezi stavbami však neslouží pouze residentům, ale vytváří veřejně přístupný prostor v podobě parku, který spojuje lokální komunikace Nad Koulkou a Na Neklance a vytváří tak přirozený průchod územím. Ten je umocněn dále zpřístupněním zeleného masivu parku v jižní části lokality.

Název projektu: Rezidence Radimova
Architekt (společnost): Atelier 89
Místo: Radimova ulice, Praha 6 – Břevnov
Realizace (rok): 2021–2023

Krátká charakteristika:
Rezidence Radimova Břevnov je zasazena do malebné části Břevnova přímo u břehu rybníka Vincentinum. Oblast je formovaná potokem Brusnice, který pramení nedaleko, a vděčí mu za svůj členitý reliéf. Před dávnými lety se údolím pnuly rozsáhlé vinice. Později zde vznikl klášter Kajetánů, v jehož blízkosti se konaly vyhledávané poutě. Nedávno revitalizovaný rybník je v současnosti obklopený zelení a majestátními korunami stromů. Historie na vás dýchne z barokní kapličky ze 17. století, kterou se chystáme zrekonstruovat. Vytvoříme také nové koryto Brusnice, kterou tím vrátíme na povrch terénu, a provedeme rozsáhlé úpravy parku v severní části projektu, který se stane veřejným prostorem a naváže na sousední Park Kajetánka.