Geosan group na výstavě Prague: Next

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vám představili akciovou společnost GEOSAN GROUP, která se řadí mezi významné subjekty na českém stavebním trhu.

Její realizační závody se zabývají širokým spektrem stavebních činností. Patří k nim výstavba pozemních budov, objektů a komunikací, rekultivace, odstraňování starých ekologických zátěží, speciální zakládaní staveb, výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací, hydrotechnické stavby a v neposlední řadě developerské projekty.

Za to, že můžeme být hrdi na naši práci, chceme poděkovat našim zákazníkům a investorům, kteří v nás vkládají důvěru při realizaci svých představ v podobě jednotlivých zakázek, a také projektantům a subdodavatelům spolupodílejícím se na jejich naplňování.

Krátká charakteristika: Pro ideu návrhu Rezidence Neklanka I. je přírodní krajinné prostředí převažující v jeho okolí nejpodstatnější inspirací. Lesní masiv v jižním sousedství vzhledem k dnešním i budoucím regulacím zůstane nezastavený „na věky“. Domy Rezidence Neklanka obklopuje zeleň pronikající z lesa až k městským blokům. Domy si můžeme představit jako dva skalní výchozy, kameny, věže, skály, pozůstatky geologické minulosti, která je neoddělitelnou částí krajiny zde i jinde v Praze. Střídmě nepravidelné tvary domu v přírodních světlých šedobéžových barvách kamene, velká okna, balkony a terasy bezprostředně propojují budoucí obyvatele a jejich domácnosti s okolní, ve městě výjimečnou přírodou.

 

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost Geosan group svůj projekt Na Neklance

Markéta Jiroušková, redaktorka AW