Gallo – římské muzeum Vesuna / Jean Nouvel

Odhalit a chhránit

Jsou to možná hromady zapomenuté architektury v našich městech a jejich okolí, a desetiletí akumulace, která nás vede k tomu, abychom lépe citovali důležitost ztracených civilizací a pozůstatků, které jsou dnes stále více čteny jako opravdové kořeny více než jednoduché stopy. Zůstávají jen rozpory, neznámé a zapomenuté ztráty v paměti půdy!

 

Archeologická lokalita Domus des Bosquets je hmatatelným příkladem města pohřbeného v podzemí, které porodilo Perigueux. Místo musí být odkryto a chráněno s velkorysostí, taktem, jasnou vizí, kulturou a takovými prostředky architektury, které by měly výsadu bydlet vedle starých duchů.

 

Vztah dějin s moderností je architektonickým zdrojem velké poezie pod podmínkou upřímnosti, citlivosti a práva v rámci legitimního stavebního zákona. Metafyzická dimenze se rodí z vertiginózní mezery mezi dvěma fragmenty skutečné konfrontace v prostoru několika metrů a v době několika tisíc let.

 

S vědomím rizika této situace jsem navrhl nejjednodušší variantu pozorování, ochrany a odhalování. Obývaná, oboustranná zeď, by byla postavena jako plátno zahrnující archeologické vykopávky Tour de Vesone, Villa des Bosquets a zdi ze 3. století na severním konci. Vila bude pokryta velkým, vysokým, jednoduchým deštníkem, jehož spodní strana bude zcela plochá. Pomocí vypočítané geometrie zděděné z Gallo-římského plánu by bylo možné i zavedení trochu elegantní grafiky a abstraktní střízlivosti patřící výlučně k umění naší doby.

 

Všechny vzpomínky na toto místo budou chráněny a odhaleny našim dnešním očím.

 

 

Zdroj: redakce AW