Foster + Partners: Obydlení Marsu a Měsíce

Foster + Partners je mezinárodní studio pro architekturu, plánování, inženýrství a design, vedené svým zakladatelem a předsedou Normanem Fosterem a správní radou.

Společnost vznikla v roce 1967 a její tvorba je charakterizována integrovaným přístupem k designu, při němž architektonické a inženýrské týmy uplatňují společné odborné znalosti v projektu již od jeho zrodu. Přináší to také hloubku zdrojů potřebnou pro realizaci některých z nejsložitějších projektů světa, s dávkou osobní péče a smyslu pro detail, podobně jako u řemesel. To se odráží v neobyčejně širokém rozsahu práce studia od urbanistických plánů, veřejné infrastruktury, letišť, budov pro občanskou vybavenost a kulturu, kanceláří a pracovišť až po soukromé domy a průmyslový design.

Během posledních pěti desetiletí se práce ateliéru posunula směrem k udržitelnému přístupu k architektuře a ekologii, který se stal klíčovou součástí schopností týmu v oblasti výzkumu a vývoje, neboť předjímá výzvy budoucnosti. Ústředním zájmem tvorby je excelentní návrh, který se opírá o přístup založený na výzkumu navazujícím na dlouhou tradici inovací a průzkumu, a také přesvědčení, že kvalita projektů má přímý vliv na kvalitu našeho života. Studio si vybudovalo mezinárodní reputaci svými budovami, jako jsou například pekingské letiště, londýnská centrála Swiss Re, centrála Hearst v New Yorku, viadukt Millau ve Francii, německý parlament Reichstag v Berlíně, Velké nádvoří v londýnském Britském muzeu, centrála HSBC v Hongkongu a Londýně a centrála Commerzbank ve Frankfurtu.

Obydlení Marsu

2015–

V rámci pokračování dřívějšího výzkumného projektu pro výstavbu v extrémních prostředích a na mimozemských stanovištích snázvem Obydlení Měsíce nyní ateliér Foster + Partners pracuje na účasti vsoutěži podporované NASA, a to na modulární stanoviště vytvořené pomocí 3D tisku. Návrh Obydlení Marsu nastiňuje plány pro příbytek vybudovaný skupinou předem naprogramovaných, poloautonomních robotů před eventuálním příchodem astronautů. Příbytek – vytvořen ve spolupráci s průmyslovými a akademickými partnery – se představuje jako robustní bydlení až pro čtyři astronauty, které je realizované pomocí 3D tisku a vystavěné s použitím regolitu, kypré půdy a kamení nacházejících se na povrchu Marsu.

Tento návrh zvažuje řadu aspektů projektu od jeho dodání a rozmístění až po výstavbu a zprovoznění. Příbytek bude dodán ve dvou etapách před příchodem astronautů. Nejprve poloautonomní roboty zvolí místo a vykopou 1,5 metru hluboký kráter a pak bude následovat druhá dodávka nafukovacích modulů, které budou ukotveny uvnitř kráteru a budou tvořit jádro příbytku. Vzhledem k obrovské vzdálenosti od Země a komunikačnímu prodlení jsou rozmístění a konstrukce navrženy tak, aby se uskutečnily s minimálním lidským zásahem, přičemž se stavba opírá spíše o pravidla a cíle než o přesně definované instrukce. Tím se systém stává přizpůsobivějším změnám a nečekaným problémům, které jsou pro misi tohoto rozsahu vysoce pravděpodobné.


Obydlení Měsíce

2012 –

Foster + Partners jsou součástí sdružení zřízeného Evropskou kosmickou agenturou s cílem prozkoumat možnosti 3D tisku pro výstavbu lunárních příbytků. Při řešení problémů spojených s přepravou materiálu na Měsíc tato studie zkoumá využití měsíční půdy, známé pod názvem regolit, jako stavební hmoty.

Studio navrhlo lunární základnu obydlenou čtyřmi lidmi, která může poskytnout ochranu před meteority, gama zářením a značným kolísáním teplot. Základna je nejprve rozložena z trubkového modulu, který může být přepraven vesmírnou raketou. Pak se od jednoho konce tohoto válce roztáhne nafukovací příbytek, aby byla vytvořena nosná konstrukce stavby. Následně se na příbytek nahromadí vrstvy regolitu pomocí robota ovládaného technologií 3D tisku, čímž se vytvoří ochranný plášť. Pro zajištění pevnosti při současném udržení množství vazebné hmoty na minimu se plášť skládá z duté uzavřené buněčné struktury podobné pěně. Studio navrhlo geometrii struktury ve spolupráci s partnery sdružení – tato geometrie je průlomem při demonstrování potenciálu 3D tisku pro vytvoření struktur, které se podobají přírodním biologickým systémům.

Simulovaná měsíční půda byla použita k vytvoření 1,5tunového modelu a testy 3D tisku byly provedeny v menším měřítku ve vakuové komoře napodobující podmínky na Měsíci. Plánované místo pro základnu je u jižního pólu Měsíce, v blízkosti místa snepřetržitým slunečním svitem na horizontu.

Dronport

2015–

V roce 2013 Světová banka identifikovala Afriku jako nejchudší obydlený kontinent světa s miliony lidí umírajícími na nemoci, jimž lze předcházet. Jednou z hlavních příčin nedostupnosti krve a jiných zdravotnických potřeb je absence silniční infrastruktury v mnoha částech afrického venkova. Základní silniční síť pokrývá jen zlomek země, přičemž jen třetina Afričanů žije ve venkovských oblastech vzdálených od celoročně sjízdné silnice méně než dva kilometry. V nadcházejících desetiletích bude zapotřebí nebývalé množství investic do silniční a železniční infrastruktury odpovídající populační explozi, které tento kontinent čelí.

Projekt Dronport zkoumá potenciál „infrastrukturálního skoku“ využívajícího nejmodernější technologie pro překonání problémů budoucnosti. Drony se mohou uplatnit všude tam, kde je nedostatek silnic. Mohou překonat geografické bariéry, jako jsou hory, jezera a nesplavné řeky, bez nutnosti rozsáhlé skutečné infrastruktury. Návrhy na dronporty v Africe usilují o podporu sítě tras pro drony, schopné hromadně dodávat urgentní a drahé zásoby, zejména krev, až do odlehlých oblastí.

Na zemi projekt Dronport nabízí novou typologii pro budovu, která se doufejme stane všudypřítomnou samozřejmostí stejně jako čerpací stanice rozptýlené v infrastruktuře silniční dopravy. Do tohoto návrhu budou výrazně zapojeni i lidé, a to na bázi sdílení a vícenásobného použití. Projekt umožňuje bezpečné přistání tichých robotů i v zahuštěné oblasti a zahrnuje kliniku, pracoviště digitálního projektování, poštovní a kurýrní prostory a centrum pro elektronický obchod, díky čemu se toto místo stane součástí místního života komunity.

Projekt si představujeme jako „sadu zdílů“, kdy se na dané místo dopraví pouze základní konstrukce a stroje na výrobu cihel, avšak suroviny pro dronport, například jíl na cihly a kameny pro základy, jsou z místních zdrojů, čímž se sníží náklady na přepravu materiálu a projekt se stane udržitelnějším. Ústřední myšlenkou je „dělat více i smálem“ a klenutou zděnou konstrukci s minimálním půdorysem může snadno vytvořit místní komunita. Větší počet kleneb lze také spojit dohromady pro vytvoření flexibilních prostor vsouladu s požadavky a potřebami konkrétního místa a vývojem technologie dronů. Dronporty budou též výrobním centrem pro drony, čímž se vytvoří pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo. Poskytnutím návodu na stavbu místním lidem se usiluje o zanechání dědictví, které bude iniciovat větší změnu, než jsou jen samotné budovy.

Projekt je přirozenou evolucí předchozích zkušeností studia Foster + Partners z budování letišť, stejně jako dřívějších studií lunárních staveb ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Stejně jako struktury určené pro Měsíc využívají minimalistickou nafukovací konstrukci a měsíční půdu vytvořenou 3D tiskem, dronport využívá místní materiál a pracovní síly spolu slehkou konstrukcí pro vytvoření symbolické formy, která by se vkonečném důsledku stala zřetelnou částí africké krajiny.

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016