Fárův dům

1913-14, Pavel Janák 

Masarykovo náměstí 13, Pelhřimov 

V roce 1909 zahájila v Pelhřimově činnost umělecká komise změněná později v odbor Klubu Za starou Prahu, která měla dohlížet na kvalitu péče o památky a stavební aktivity ve městě. Řešením tvůrčích architektonických úkolů byl pro Pelhřimov pověřen architekt Pavel Janák. Při protestu proti výstavbě nového hotelu v roce 1912 vypracoval Janák návrh doplnění průčelních štítů celé jižní fronty náměstí. Záměr přizpůsobit vzhled domovních průčelí místní venkovské tradici se mu nakonec podařilo realizovat jen na domě čp. 13, tzv. Fárově domě. Dr. Vojtěch Fára, který byl čelenem klubu a synem tehdejšího starosty města, koupil bývalý novobarokně upravený hostinec v roce 1911. Nechal jej přestavět pro sebe a svou rodinu k práci i bydlení, v přízemí ponechal prostor několika obchodům. Kromě doplnění štítu Janák uvolnil do té doby zazděné loubí. Průčelí opatřil balkonem a atypicky tvarovaným arkýřem, jehož výraz odvozoval od protějšího Šrejnarovského domu. Hospodářské zázemí doplnil terasou a nájemním bytem. Janák při obnově uplatnil nejen pokročilé teoretické úvahy tvůrčího kubismu, ale i dobové památkové péče, a to poměrně ojedinělým a velmi úspěšným způsobem. Zájem na obnovení štítů a loubí rezonoval až do 80. let, kdy byl postupně na několika vybraných domech realizován.