Fantova budova Hlavního nádraží

Fantova budova Hlavního nádraží

1901-09, Josef Fanta

Wilsonova čp. 300/XII

Současná secesní budova nahradila předchozí novorenesanční stavbu. Nádraží, původně nazvané Františka Josefa, sestává z centrální hmoty s halou, osvětlenou monumentálním termálním oknem. K ní přiléhají po obou stranách dvě křídla, zakončená věžemi s hodinami.