Dvorana Glauberových pramenů ve Františkových Lázních

Ernst Engelhardt

1928–1930

V místě starého dřevěného pavilonu u vývěru Glauberových pramenů byla v letech 1928–1930 postavena nová pitná hala ve stylu klasicizující moderny s prvky Art Deco a krystalického expresionismu. Jejím autorem je františkolázeňský stavitel Ernst Engelhardt. Vzhledem k umístění na slatiništi musela být novostavba založena na důmyslném systému pilotů. Hala dostala podobu obdélného klasicizujícího chrámu s konkávně probranými nárožími a mělkými rizality se sloupovými portiky. Nad hlavním průčelím je v tympanonu vysazena žulová socha, alegorie Léčivé síly pramenů od sochaře Johanna Adolfa Mayerla. Vnitřní prostor navozuje atmosféru antické haly. Interiér člení volně stojící kanelované sloupy vynášející kladí s tamburem nad střední částí, která je ukončena oblou kupolí. Horní prosvětlení dodává hale bazilikální charakter. Na výzdobě interiéru se podílel chebský sochař Karl Wilfert ml. a kovolitecká firma Franta Anýž z Prahy. Pod dvoranou bylo provedeno technicky dokonalé zachycení pramenů s jímáním zřídelního plynu