Dům Zemědělské osvěty

Dům Zemědělské osvěty

1924-26, Josef Gočár

Slezská, Blanická, Římská, čp. 100/XII

Dům s cihlovou fasádou, stojící na půdorysu rozevírajícího se písmene „U“, odkazuje k holandské architektuře. Vstupy, umístěné po stranách hlavního průčelí, zdobí reliéfy Otto Gutfreunda. Na mohutných vystupujících pylonech měly původně stát sochy mužů vedoucí koně.