Dům pro seniory

Nerudova 2568, České Budějovice
autoři: Vít Máslo, Petr Bouřil, Jaroslav Hlásek

Architektura stavby má náboj svébytného geometrického romantismu. Objekt čočkovitého půdorysu s vnitřním atriem citlivě reaguje na složitý kontext v nové zástavbě v blízkosti historicky cenného území. Členění fasád a rozmanité materiálové řešení povrchů v exteriéru i interiérů je kultivovanou ukázkou výtvarného pojetí architektury své doby.