Dům kultury v Ostrově

Mírové náměstí čp. 733, Ostrov

Akad. arch. Jaroslav Krauz a kolektiv vedený Ing. arch. Josefem Sedláčkem

1954–1955

Dům kultury v Novém Ostrově, rozvíjejícím se v souvislosti s těžbou  uranové rudy v nedalekém Jáchymově, byl postaven v letech 1954-1955 podle návrhu architekta Jaroslava Krauze s kolektivem pracovníků závodu Budování n.p. Jáchymovské doly vedeným Josefem Sedláčkem. Obdélná dvoupatrová budova je rozčleněna třemi rizality na střední vstupní část a postranní křídla s nárožními rizality. Monumentálního účinku bylo dosaženo užitím těžkého vstupního portiku se sloupovou lodžií, která vrcholí štítem s budovatelským sousoším od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera, vězněného v táboře nucených prací v blízkém Vykmanově. V interiéru jsou dochovány tradicionální malby na skle s hornickou symbolikou jáchymovských dolů. Dům kultury je příkladem klasicizujících tendencí v architektuře 50. let 20. století zvané socialistický realismus (SORELA).