Dům Drn

Dům Drn

2012-17, Stanislav Fiala

Národní, Mikulandská čp. 135/II

Jedna z nejnovějších staveb v historickém prostředí se vyznačuje prosklenými fasádami, doplněnými dřevěnými ochozy osázenými zelení. Střechu tvoří terasa se stromy. Novostavba vychází nad původní dvorní křídla, naopak část barokního objektu prostupuje do Drnu.