Doprovodný program k výstavě Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta

Organizátor doprovodného programu: Prague City Tourism

 

Staré Město v době Protektorátu

Sobota 17.9.2022

Na vycházce si připomeneme místa, kde se odehrávaly poslední boje 2. světové války, boj o Staroměstskou radnici, a místa, kde se skrývali parašutisté před atentátem. Připomeneme, jak sloužily významné budovy okupantům a co se v nich dělo. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 150/100 Kč (%). Provází Mgr. Květoslava Navrátilová.

 

Praha v éře stalinismu

Pondělí 19.9.2022

V únorových dnech roku 1948 se právě centrum Prahy stalo svědkem mocenského přebírání vlivu KSČ, jehož historii trasa připomene. Zmíníme ale také období studené války a léta padesátá. Společně projdeme přes Václavské náměstí kolem hotelu Jalta a Muzea studené války. V ulici Na Příkopě připomeneme prvomájové průvody pod kontrolou KSČ a ukážeme si bývalé sídlo KSČ. Vycházku zakončíme na Staroměstském náměstí, které bylo centrem únorových manifestací v roce 1948. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 150/100 Kč (%). Provází PhDr. Jaroslava Nováková.

 

Za kavárnami nejen ulicí Ve Starých alejích

Pátek 23.9.2022

Tentokrát se vydáme bývalou Kolovratskou třídou, abychom si ukázali, kde byla první secesní kavárna Corso, Vídeňská kavárna, kavárny Edison, Continental a další, ale podíváme se také do Hybernské ulice

k legendární kavárně Arco. Cestou nahlédneme i do některých pasáží. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do paláce Koruna ze strany ulice Na Příkopě. Cena 150/100 Kč (%). Provází Mgr. Stanislava Micková

 

Od brutalismu k postmoderně

Sobota 24.9.2022

Seznámíme vás s významnými brutalistními budovami v centru Prahy jako je OD Kotva nebo Nová Scéna Národního divadla a nezapomeneme cestou na významné postmoderní budovy jako je budova ČKD nebo bývalý obchodní dům Máj. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem do OD Kotva z ulice Revoluční. Cena 150/100 Kč (%). Provází Mgr. Hana Valentová.

 

Praha se loučí s trolejbusy

Neděle 25.9.2022

Praha se loučí s trolejbusy, trolejbusy se loučí s Prahou. Šerpy s těmito nápisy zdobily trolejbus, který projel jako poslední s cestujícími pražskými ulicemi 15. října 1972. Zbytky zastávek, úchytů trolejí nebo sloupů můžeme dodnes najít na Vinohradech na trase poslední linky. Ta měla číslo 51 a spojovala Strahov s Orionkou, kde je dnes malý pomníček věnovaný trolejbusové dopravě v Praze, která se ale shodou náhod začíná v hlavním městě opět probouzet. Projdeme se z bývalé zastávky trolejbusů z ulice 28. října, přes Václavské náměstí, náměstí Míru a Slezskou ulicí po trase někdejší linky 51 až na její konečnou stanici na Orionce. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 150/100 Kč (%). Provází Martin Karlík.

 

Podolským svahem

Středa 28.9.2022

Při vycházce z Kavčích hor k Vltavě si prohlédneme zajímavou ukázku socialistického realismu kolejí ČVUT. Projdeme kolem vil od Eduarda Hniličky, Antonína Mendla a dalších architektů, zastavíme se

u vodárny od Antonína Engla a skončíme na nábřeží u Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 134 „Na Hřebenech“ (ve směru na zastávku „Podolská vodárna“).                                            Mgr. Stanislava Micková                             Cena 150/100 Kč (%)                

 

 

 

 

Procházka nad pravěkým mořem I.

Sobota 1.10.2022 v 10:15

Výšlap zahájíme u železniční stanice Žvahov. Přiblížíme si nejen jednotlivé přírodní památky této součásti Českého krasu, ale také se pokocháme výhledy na původní pravěké moře. Poté sestoupíme ke skalnímu útvaru Hlubočepské plotny. Vycházku zakončíme u prokopského jezírka, které si díky své fotogeničnosti mimo jiné zahrálo v několika filmech. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Sraz: na vlakové zastávce „Praha – Žvahov“

Průvodce: Mgr. Jana Kimlová           Cena 150/100 Kč (%)

 

Architektura 20. století na Václavském náměstí a v jeho okolí

Sobota 1.10.2022 v 16:00

Na Václavském náměstí najdeme díla Jana Kotěry, Josefa Gočára, Pavla Janáka, Ludvíka Kysely a řady dalších předních architektů. Na vycházce projdeme i několik pěkných pasáží. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Sraz: před vchodem do paláce Koruna ze strany z Václavského náměstí

Průvodce: Mgr. Stanislava Micková               Cena 150/100 Kč (%) 

 

První elektrická tramvaj

Neděle 2.10.2022 v 16:00

První elektrická tramvaj v Praze jezdila na Letné. Byla to spíš turistická atrakce, která měla ukázat budoucnost dopravy. Provozovatelem byl vynálezce František Křižík. Kdybychom dnes chtěli projet tuto trasu úplně celou, museli bychom se probourat zdmi Národního technického muzea. Trasa vedla do Stromovky, nevyužívala ale onu vozovnu, která je kousek od výstaviště. Ta sloužila konkurenci a to koňce. Tam se elektrická tramvaj podívala až o pár let později. Vycházíme od Letenského zámečku, místa, kam jezdila lanovka na Letnou a kde se z lanovky přestupovalo na elektrickou tramvaj Fr. Křižíka. Pokračujeme po trase tramvaje Oveneckou ulicí a míříme do Stromovky až k Místodržitelskému letohrádku, kde tato trasa končila.

Sraz: před budovou Národního technického mueza

Průvodce: Martin Karlík     Cena 150/100 Kč (%) 

 

Praha stalinistická

Čtvrtek 6.10.2022 v 16:00

Symbolem komunistické moci se po roce 1948 stala realizace sousoší Stalinova pomníku, který vyrůstal na Letenské pláni. V jeho blízkosti však byly stavěny i další objekty, jejichž podoba i historie jsou úzce spojeny s dobou stalinismu a v průběhu této trasy si je připomeneme. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Sraz: stanice na stanici tram Čechův most

Průvodce: PhDr. Jaroslava Nováková            Cena 150/100 Kč (%) 

 

Stalin – Gotwald dva muži, kteří vytvořili prosovětské Československo

Sobota 8.10.2022 v 10:00

Po Gottwaldově smrti bylo po vzoru Leninova mauzolea na Rudém náměstí vytvořeno také mauzoleum K. Gottwalda, jehož historii dnes připomíná Národní muzeum v expozici na Vítkově. Trasa připomene však také vliv stalinské politiky v československé poválečné armádě i vývoj pražského Žižkova. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Sraz: stanice U památníku.               Průvodce: PhDr. Jaroslava Nováková

 

Procházka nad pravěkým mořem II.

Sobota 8.10.2022 v 13:00

Výlet začneme neobvykle seshora ve starých Butovicích. Povíme si něco z historie této bývalé vsi – místa, které se mimo jiné proslavilo případem dvojnásobné vraždy. Po žluté značce společně obejdeme ostroh Butovického hradiště, coby významnou archeologickou lokalitu. Poté seběhneme do údolí Dalejského potoka, kde zakončíme procházku u klukovického pivovaru Prokopák. Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Sraz: před ZŠ na rohu ulic U Opatrovny a Butovická

Průvodce: Mgr. Jana Kimlová.          Cena 150/100 Kč (%)

 

Více informací na www.prague.eu/cs/detail-akce/30824/velka-praha-1922-2022-zrozeni-velkomesta