Dětská nemocnice v Brně

Brno-sever – Černá Pole, Černopolní 9, čp. 212 

Bedřich Rozehnal 

1947–1954 

Koncem třicátých let získal architekt Bedřich Rozehnal zcela oprávněně pověst odborníka na nemocniční stavby. Jeho první realizací byla léčebna v Brně na Žlutém kopci, následovaly pak nemocnice v Novém Městě na Moravě, Kyjově, Kroměříží či Hodoníně. Výstavba většiny z nich byla přerušena válkou a dokončována až na sklonku čtyřicátých let. Rozehnal čerpal inspiraci nejen návštěvami nemocničních novostaveb po celé Evropě, ale také od samotných lékařů. Poučen aktuálními trendy v architektuře i medicíně postupně opustil myšlenku nemocničního areálu tvořeného samostatnými pavilony a své pokročilejší projekty navrhoval jako vzájemně propojené budovy různých výšek a půdorysného rozložení, tak aby nejlépe odpovídaly funkčním požadavkům. Vrcholem jeho tvorby je právě Dětská nemocnice, oceněná i samotným Le Corbusierem. Dominantním tělesem komplexu je nad svahem se zvedající pavilon B se zalomeným průčelím. To směřuje k jihu a tvoří jej průběžné terasy, které sloužily k pobytu dětských pacientů na čerstvém vzduchu a slunci. Půvabným prvkem, dnes narušeným čilým provozem, bylo vstupní nádvoří s velkou kruhovou plochou zeleně, zklidňující mysl těch, kdo do zařízení s obavami vstupovali.