Codina Dușoiu

Codina Dușoiu je absolventkou Univerzity architektury a urbanismu Iona Mincu, nejprestižnější architektonické instituce v Rumunsku, kde promovala v roce 2000.
Absolvovala také magisterská a postgraduální studia v Barceloně (ETSAV, Magistr restaurování památek na UPC) a výzkumné stáže v Benátkách (IUAV). Od roku 2001 vyučuje na IMUAU (v současnosti je docentkou) a v roce 2009 získala doktorát z architektury, přičemž tématem její disertační práce byla Dynamika funkce v duchovním křesťanském prostoru. V roce 2003 si založila vlastní architektonické studio (www.ecd–arhitectura.ro). Získala několik kolektivních a individuálních ocenění a nominací – jako spolupracovník Carderon–Folch Architectes v Barceloně – 2001, na každoročních výstavách architektury v Bukurešti – 2007, 2008, 2010, cenu v soutěži EAAE Prize 2005–2007 (soutěž prací věnovaných vzdělávání v oblasti architektury).
Autorka různých knih a článků publikovaných v Rumunsku i v zahraničí.
Hostující profesorka na školách architektury v Soluni (2008), Buenos Aires (2008), Madridu (2010, 2011, 2012) a Neapoli (2012).
Od roku 2005 členka Úřadu akademických mezinárodních vztahů na IMUAU.
Autorka španělsko-rumunských workshopů o architektuře (ve spolupráci mezi ETSA Madrid a IMUAU Bukurešť, organizovaných od roku 2006).
Vicekomisařka Národního bienále architektury – – Bukurešť 2012. Členka Sdružení pro lidovou architekturu Gonzalo de Cárdenas (Havana, Kuba, od roku 2011) a Associazione Italiana per la Storia Urbana (AISU). Vyznamenání Bene Merenti na IMUAU (2013).

Výstava byla poprvé představena v rámci BNAB 2012 (Národní bienále architektury v Bukurešti) a poté byla průběžně doplňována. Už od začátku zaujala svou pozoruhodnou komplexností a také nabídnutou příležitostí dostat do pozornosti profesionální a morální příklady současných architektů. Série začala Alexandrem Orăscu, prezidentem Společnosti rumunských architektů (založené v roce 1891) a formálně ji ukončil Romeo Belea (který získal cenu Opera Omnia v rámci Národního bienále architektury v Bukurešti v roce 2012). V podstatě však dále pokračuje kvalitní rumunskou architekturou, která byla oceňována i během 10 rumunských bienále architektury od roku 1994 (RETROBAB).
Prostřednictvím současných i dobových fotografií, plánů, nákresů a listů je zde představeno více než 100 staveb realizovaných více než 50 architekty z různých období, vyznávajících různé názory a uplatňujících různé styly v průběhu let 1892–2012. Dali jsme si záležet na tom, aby byla široká veřejnost obeznámena i s méně známými architekty, kteří také „utvářeli dědictví“: Virginia Andreescu–Haret (první žena – architektka na světě), Spiridon Cegăneanu, Radu Dudescu, Dumitru Ionescu –Berechet, Marcel Locar, George Mandrea, Paul Emil Miclescu, Florea Stănculescu, atd.
Práce na této výstavě v nás rozvinula neobyčejnou vnímavost vůči budovám, které každodenně vídáme a za každou stavbou jsme začali vidět jejího tvůrce – architekta, s jeho portrétem, životem, dílem a dokonce s jeho sny, někdy i nenaplněnými. Vybrat mezi tisíci moderními kvalitními výtvory byl nesmírně obtížný a také časově náročný úkol, kterého cílem bylo obnovit důstojnost rumunské architektury a neustále ji zachovávat, protože bohaté příklady z minulosti dychtivě čekají na to, aby byly odhaleny.

Ștefania Bădilă, 5. ročník: Památník 13. pevnosti v Jilavě u Bukurešti
Odvážný a emotivně uchopený projekt, v němž se autorka identifikuje se subjektem. Návrh vytvořit památník 13. pevnosti v Jilavě, která byla dřív komunistickým vězením, je vyzrálým a odpovědným gestem zaměřeným na obnovení lidské důstojnosti a výrazem nezbytného pokání k připomenutí obětí represí, k nimž na tomto místě hrůzy docházelo. Architektonický návrh je založen na metafyzickém ospravedlnění a detailním studiu prostorových hodnot vojenské pevnosti zbudované v 19. století a přeměněné komunistickým režimem ve vězení pověstné svým terorem.

Cătălina Comănariu, 5. ročník: Přeměna opuštěné synagogy v transylvánském Făgărașu v komunitní centra performativních umění
Projekt navrhuje změnit funkci opuštěné synagogy v transylvánském městě Făgărașu proměnou v experimentální performativní halu.
Volbu ospravedlňuje idea setkávání náboženských pocitů a uměleckého vytržení na úrovni mystických emocí. Studie je ve všech technických detailech dobře promyšlená.

Ileana Moţoc, 5. ročník: kavárna umění a literatury Monteoru – oživení historického domu
Projekt navrhuje obnovu domu Monteoru z 19. století, zrestaurovaného už dříve národním architektem Ionem Mincu, který stojí uprostřed Bukurešti, a jeho přeměnu na kavárnu, kde by se pěstovaly umění a literatura. Dům byl ještě před nedávnem ústředím rumunského Svazu spisovatelů.

Irina Simion, 5. ročník: centrum studií architektury v opevněném kostele Mosna v okrese Sibiu
Záměrem projektu je přesvědčivě a s velkým zápalem oživit saský opevněný kostel v centru transylvánského města Mo?na (vzdáleného asi 10 km od města Mediaș), kde je citadela ze 14. – 16. století. Z té by se nemělo stát pouhé muzeum, ale i centrum studií lidové architektury na teoretické i na experimentální úrovni, kde by si mohli studenti i zájemci prakticky vyzkoušet tradiční stavební techniky a jež by mohlo sloužit i laboratořím zkoumajícím stavební materiály atd.