Chytré město Aspen – výzkumný program

Globální změny jako jsou růst populace, urbanizace, péče o životní prostředí a nedostatek zdrojů přináší stěžejní otázky pro naši společnost.

Stoupá nutnost ochrany kritické infrastruktury, je třeba zásadně snížit spotřebu energií a CO2 emisí, zároveň stoupají požadavky na bezpečnost. U mnoha těchto otázek hrají zásadní roli budovy. Cesty transformace běžných budov na chytré budovy použitím technologií jsou součástí výzkumného programu, kterému se věnujeme ve vídeňském Aspernu. Tato nová multifunkční městská část zahrnující byty, kanceláře, obchodní a školní kampus je ideální „živou laboratoří“ pro vývoj a testování chytrých budov a zároveň konceptů chytrého města. Mike Pichler je od roku 2010 zodpovědný za řadu projektů z oblasti Smart Buildings/Smart Cities v divizi Building Technologies společnosti Siemens AG Rakousko. Jedním z těchto projektů je předměstí Aspern ve Vídni, kde se podílel na nastavení a realizaci výzkumného programu. Hlavním přínosem tohoto projektu je začlenění budov a zapojení obyvatel do celkového energetického systému předměstí.

Mike Pichler
Mike Pichler, Obchodní manager Siemens Building Technologies

 

V rámci organizace The International Electrotechnical Commission (IEC ) je Mike Pichler členem skupiny TC 57 WG21 řešící například otázky týkající se napojení IT systémů v chytrých budovách. Na Univerzitě aplikovaných věd v Salzburgu studoval informační technologie a systémy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016